Reference


kovo VESUV s.r.o.

Příprava a realizace evropských projektů

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Spolupráci se společnosti RPIC-VIP hodnotím jako velice úspěšnou. Za dobu 12-ti leté spolupráce jsme zrealizovali 6 projektu na pořízení výrobní technologie v oblasti výroby výrobků z plechu. Investice do špičkové technologie je nápomocná v úspěšnosti podnikání. Příprava, realizace a následné monitorování projektů byly zpracovávaný zodpovědně, kvalitně a v požadovaném časovém horizontu. Díky tomu je spolupráce s RPIC-VIP přínosem pro naši společnost a efektivní pro obě strany.

Ján Janík, majitel společnosti

OSTROJ a.s.

Outdoor

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

V letech 2011 – 2013 se náš tým personálních záloh účastnil speciálních teambuildingů, jejichž cílem bylo prostřednictvím vybraných aktivit utužovat a dále rozvíjet klíčové měkké dovednosti. Díky tomu mohli naši zaměstnanci postupně absolvovat tandemový paragliding, let balónem nebo třeba vodácký výcvik, doprovázený celou řadou doplňkových cvičení. Společnost RPIC-ViP vždy kladla důraz na to, aby byly jednotlivé aktivity logicky začleněny do celkového kontextu rozvoje kompetencí. Děkujeme za velmi kvalitní teambuildingy a profesionální lektorské vedení.

Daniela Krybusová, personalista náboru a vzdělávání

Media Tenor, spol. s r. o.

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Na miniauditu, který pro nás zpracovala společnost RPIC-ViP, mě nejvíce zaujal jeho globální pohled na problematiku pracoviště. Přestože jsme s našimi 10 kmenovými zaměstnanci v úzkém každodenním kontaktu, bylo pro mě velmi užitečné podívat se na jeden celkový graf shrnující jejich reálné potřeby. Výsledky miniauditu pro nás tedy nebyly překvapením, ale pomohly nám v analýze priorit naší personální práce. Tato metoda odpovědného vstupu do komunikace s klientem, zjištění jeho skutečných potřeb, je mi blízká také proto, že obsahové analýzy Media Tenoru fungují na podobném principu.

Pavel Herot, Managing Partner

PAUL WURTH, a.s.

Cílený průzkum zaměstnanců

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Naše společnost prošla ve spolupráci s RPIC-ViP miniauditem zaměřeným na hodnocení síly pracoviště. Na základě výsledků miniauditu jsme pro vybrané oblasti připravili podrobnější průzkum, jehož cílem bylo odhalit hlubší příčiny aktuálního stavu a možnosti dalšího rozvoje. Tyto detailnější výsledky jsme pak zapracovali do strategických cílů v oblasti vzdělávání, mezi něž patřilo například posilování týmových vazeb ve firmě.

Pavel Žáček, generální ředitel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

MBTI a spolupráce

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Typologii MBTI jsme vyzkoušeli jako skupina pracovníků, která je spolu v denním kontaktu. Testy nám pomohly lépe vnímat myšlení druhých, pochopit naše stanoviska i roli ve skupině. Uvědomili jsme si své přednosti a sílu oproti jiným. Jednotlivá písmena pracovníků jsme pak v práci napsali na magnetickou tabuli. Paní Micková je vnímavá školitelka, typologii podala se spoustou zábavných prvků a cvičení. Díky tomu se nám rozdíly mezi jednotlivými typy dobře zapamatovaly.

Jaromír Gottvald, prorektor pro rozvoj a sociální vztahy

PVC OKNA s.r.o.

Příprava žádosti v rámci programu Vzdělávejte se pro růst

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Samotný fakt, že žádost byla schválena a naše společnost měla možnost čerpat dotace je nejlepším důkazem kvality zpracování projektu. Spolupráce se zpracovatelkou byla efektivní a komunikace bezproblémová.

Lukáš Ondřej, ředitel

Seniorcentrum OASA s.r.o.

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Hodnocení, které proběhlo v naší firmě, poukázalo na silné a slabé stránky týkající se personální oblasti. Na jeho základě jsme již podnikli první kroky k řešení těch oblastí, které vykazovaly nejméně příznivé výsledky. Společnosti RPIC-ViP s.r.o. děkujeme za příjemnou spolupráci, ve které budeme i nadále pokračovat.
Milena Borková, ředitelka

PVC OKNA s.r.o.

Leadership a měkké kompetence

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Přestože byla naše společnost na podobném typu školení poprvé, mnohým zaměstnancům dokázala otevřít oči a dívat se na chod společnost i jinak než jen ze své úzkého pracovního zařazení. Z tohoto pohledu považujeme školení za přínosné.

Lukáš Ondřej, ředitel

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Lidské zdroje představují nejdůležitější, ale také nejnákladnější výrobní faktor. Pro firmy je proto velmi důležité zajistit maximální využití jeho produkčního potenciálu, a to jak správnou organizací práce, tak i motivací a rozvojem zaměstnanců. A jak se jim to daří? To mohou zjistit prostřednictvím tzv. „hodnocení síly pracoviště“. Naše organizace toto hodnocení již podstoupila a jeho výsledky využila k identifikaci příležitostí našeho dalšího rozvoje.
Magda Habrmanová, ředitelka

MT spol. s r.o.

Příprava a zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následné interní audity

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Se společností RPIC-VIP spolupracujeme od roku 2000 kdy se, prostřednictvím paní Marcely Vondrákové, podílela na přípravě a realizaci zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následných interních auditech v naší společnosti. Spolupráce byla a stále je na vysoké profesionální úrovni. Umožnila nám vylepšit a zdokonalit probíhající procesy v naší společnosti a zpřístupnit ji tak i na náročné odběratelské trhy. Také bych rád touto formou poděkoval za dosavadní úžasnou spolupráci a těšil se na spolupráci i v dalším období.

Ivan Jakeš, jednatel

Výpis: 41-50 z 64
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]© 2012-2018 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz