Reference


Základní škola Rýmařov

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Když jsme na naší Základní škole Rýmařov (67 zaměstnanců, 671 žáků) začali uvažovat o využití šetření v rámci konceptu Silné pracoviště, nejvíce na nás působila myšlenka, že koncept Silné pracoviště podporuje rozvoj pracovního prostředí, v němž zaměstnanci umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony. Jsme přesvědčení, že naši zaměstnanci umí, ale když umí, tak to ještě neznamená, že chtějí. Když umí a chtějí, ještě to nemusí znamenat, že také mohou. Rozbor výsledků šetření na našem pracovišti nám naznačuje oblasti, místa a směry, kde je potřeba něco udělat, aby kouzelné spojení umí, chce a může skutečně fungovalo. Silné pracoviště působí jako ultrazvuk nebo rentgen, pronikne hluboko pod povrch a pomůže odhalit, co není na prví pohled moc vidět.

Miloslav Horký, ředitel

Město Zábřeh

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)
Výsledky Miniauditu SILNÉHO PRACOVIŠTÉ nás překvapily hned několika způsoby. Nečekali jsme, že z odpovědí na 15 relativně obecných otázek můžeme získat natolik konkrétní odpovědi, které částečně reflektovaly naše předpoklady, ale přesto dokázaly podnítit velice důležitou vnitřní diskusi. A to přesto, že naše výsledky patřily podle analytiků k těm nejlepším v rámci České republiky, a to i ve srovnání s komerčním sektorem.
Jana Krasulová, tajemnice městského úřadu

Nemocnice Podlesí a.s.

Leadership, řízení změn, komunikace, timemanagement...

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Chtěli bychom vyjádřit svou spokojenost se službami poskytovanými firmou RPIC-VIP s.r.o. Konkrétně se jednalo o vzdělávací akce pro zdravotnické pracovníky (např. Leadership a řízení změn, Efektivní komunikace, Řešení konfliktních situací, Motivace a timemanagement), včetně zajištění programu a občerstvení v rámci vzdělávání našich zaměstnanců v roce 2013. Děkujeme za dosavadní spolupráci a budeme se těšit na další.

Simona Szusciková, manažer ošetřovatelské péče

LUCEO, s.r.o.

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Společnost LUCEO, s.r.o. staví svou konkurenční výhodu na svých lidech. Trvale se zajímáme nejen o potřeby svých odběratelů a obchodních partnerů, ale i svých zaměstnanců. Pravidelně měříme a vyhodnocujeme nejen výkon, ale i sílu a potenciál našeho pracoviště. Objektivní pohled na úroveň motivace našich lidí je pro nás velmi důležitý. Jsme rádi, že v této významné oblasti je pro nás profesionálním partnerem společnost RPIC-ViP. Miniaudit, který pro nás společnost RPIC-ViP pravidelně realizuje, je pro nás cenným zdrojem podnětů pro zlepšování v různých oblastech. Oceňujeme vysokou úroveň interpretace výsledků auditu i doporučení pro další rozvoj. Děkujeme za výbornou spolupráci především paní Kateřině Balysové a panu Ing. Jiřímu Balcarovi, Ph.D.
Jana Lančová, ředitelka

LIFT SERVIS s.r.o.

Dotační poradenství

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Se společností RPIC-ViP s.r.o. spolupracujeme v rámci zpracovávání a realizace dotačních projektů již řadu let. Spolupráce si velice ceníme a můžeme říci, že i díky této společnosti máme 100% úspěšnost v oblasti získávání finančních prostředků z Evropské unie. Spolupráce se společností RPIC-ViP s.r.o. je zárukou kvality, profesionálního přístupu a odbornosti.

Jan Kucharczyk, ekonom společnosti

Channel Crossings s.r.o.

Koučing pro vedoucí pracovníky

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Na spolupráci v oblasti koučování a osobního rozvoje si nejvice cením toho, že se s každým účastníkem rozběhla zcela jiným směrem, tak aby jednak vyhovovala charakteru daného manažera a jednak aby splnila účel, který byl také u každého člena týmu jiný. Pro dvě kolegyně, které byly právě v procesu přechodu z nižší pozice na pozici manažerskou, to potom znamenalo, že se díky spolupráci s RPIC-VIP velmi rychle etablovaly ve vedení svých týmů a sžily se s pozicí ve vedení společnosti.

Vítězslav Bican, ředitel

TRIAS a spol., spol. s r. o.

Dotační management

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Se společností RPIC-VIP jsme připravili řadu projektů a následně spolupracovali při jejich realizaci od provedení výběrového řízení až po ukončení projektu. Oceňujeme odborný přístup, korektní jednání, profesionalitu a ochotu přesahující rámec pracovních povinností. O kvalitě jejich práce nepochybně svědčí právě úspěšnost v získávání dotací a jako bonus jsme získali mnoho užitečných rad plynoucích ze zkušeností tohoto týmu - např. pro návrh smlouvy s vítězem výběrového řízení. Budeme i v dalším období využívat služeb RPIC-VIP. Zvláště musíme vyzvednout spolupráci s ing. Szotkowskim a ing. Patkanovou.

Josef Dorňák, jednatel společnosti

ENVIFORM a.s.

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Reflexe provedená firmou zvenčí eliminuje subjektivní náhled na stav v oblasti personalistiky. Miniaudit pomohl naší společnosti přesně specifikovat slabá místa a problémy spojené s lidskými zdroji. Výsledky dotazníkového šetření se tak staly podnětem pro jejich řešení.
Monika Stošková, personalistka

PVC OKNA s.r.o.

Obchodní dovednosti

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Školení bylo realizováno zkušenými lektory, kteří dokázali naše zaměstnance plně vtáhnout do školícího procesu. Zaměstnanci si zpětně pochvalují praktický přínos pro jejich každodenní práci.

Lukáš Ondřej, ředitel

PAUL WURTH, a.s.

MBTI a zpětná vazba

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Workshop na téma MBTI pro nás, jako technicky zaměřenou firmu, znamenal zcela nový pohled na problematiku mezilidských vztahů. Typologie MBTI je racionálně uchopitelný systém, který nám pomohl uvědomit si vlastní preference, ale také naučit se respektovat odlišné vzorce chování u našich kolegů.

Pavel Žáček, generální ředitel

Výpis: 31-40 z 64
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]© 2012-2018 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz