Mzdové srovnání


Vyberte sektor:
Řadit pozice dle:

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu provádí obsluhu strojů a zařízení a jejich běžnou údržbu, rozměrově, tvarově a vzhledově upravuje materiál a polotovary pro další zpracování. (...)

19 600 Kč
16 200 - 22 900 Kč
nápověda

Provozní zámečník

Provozní zámečník provádí opravy strojů a strojírenských zařízení.

30 800 Kč
24 200 - 38 200 Kč
nápověda

Mistr v gumárenském a plastikářském průmyslu

Mistr je zodpovědný za řízení dělnických čet nebo skupiny dělníků. Jednotlivým pracovníkům dle potřeby rozděluje práci. Zajišťuje pracovní a technologickou kázeň podřízených pracovníků, dělbu práce a plnění přidělených úkolů. (...)

31 400 Kč
26 900 - 36 600 Kč
nápověda

Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství

Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu potravinářských a krmivářských surovin, polotovarů a hotových výrobků. (...)

26 300 Kč
23 400 - 30 600 Kč
nápověda

Nákupčí

Nákupčí vykonává dílčí odborné práce při zajišťování dodávek materiálu, strojů a zboží, popř. služeb.

32 400 Kč
25 400 - 40 700 Kč
nápověda

Řídící pracovník ve zpracovatelském průmyslu

Řídící pracovník ve zpracovatelském průmyslu řídí a organizuje veškeré výrobní činnosti v rámci svěřené výroby. Kontroluje dodržování provozních předpisů a směrnic, řídí proces kvality práce, produktů, služeb, koordinuje řešení technických závad, vyhodnocování efektivity provozních procesů, inovační návrhy, účastní se zákaznických a certifikačních auditů a koordinuje vedení příslušné dokumentace. (...)

51 600 Kč
42 700 - 68 700 Kč
nápověda

Mzdová účetní

Mzdová účetní má na starosti výpočet mezd všech zaměstnanců společnosti. Každý měsíc uzavírá podklady pro výpočet mezd. Kontroluje správnost převodu z docházkového systému, bonusy, změny osobních údajů apod. Provádí roční uzávěrku a zakládá mzdové listy. Kompletuje osobní spis zaměstnance, zjišťuje jeho zdravotní pojišťovnu a oznamuje pojišťovně nástup zaměstnance. (...)

27 200 Kč
23 600 - 32 300 Kč
nápověda

Asistent(ka)

Asistentka vyřizuje běžnou administrativní agendu pro vedoucí pracovníky,na poradách a jednáních pořizuje zápisy, sleduje a eviduje veškerou příchozí a odchozí firemní korespondenci apod. (...)

25 300 Kč
19 600 - 30 600 Kč
nápověda
© 2012-2021 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz