Mzdové srovnání


Vyberte sektor:
Řadit pozice dle:

Provozní zámečník

Provozní zámečník provádí opravy strojů a strojírenských zařízení.

25 900 Kč
22 100 - 30 800 Kč
nápověda

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu provádí obsluhu strojů a zařízení a jejich běžnou údržbu, rozměrově, tvarově a vzhledově upravuje materiál a polotovary pro další zpracování. (...)

20 700 Kč
17 400 - 23 900 Kč
nápověda

Elektromechanik elektrotechnických zařízení

Mechanik elektrotechnických zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, opravách a rekonstrukcích elektrických strojů, přístrojů a zařízení. (...)

24 700 Kč
21 200 - 30 100 Kč
nápověda

Svářeč

Svářeč provádí samostatné svařování polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

27 400 Kč
22 800 - 32 900 Kč
nápověda

Mistr ve strojírenství

Mistr je zodpovědný za řízení dělnických čet nebo skupiny dělníků. Jednotlivým pracovníkům dle potřeby rozděluje práci. Zajišťuje pracovní a technologickou kázeň podřízených pracovníků, dělby práce a plnění přidělených úkolů. (...)

36 100 Kč
29 600 - 44 400 Kč
nápověda

Nákupčí

Nákupčí vykonává dílčí odborné práce při zajišťování dodávek materiálu, strojů a zboží, popř. služeb.

31 600 Kč
25 000 - 41 500 Kč
nápověda

Mechanik elektronických zařízení

Mechanik elektronických zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických výrobků a zařízení. (...)

27 000 Kč
22 100 - 33 200 Kč
nápověda

Asistent(ka)

Asistentka vyřizuje běžnou administrativní agendu pro vedoucí pracovníky,na poradách a jednáních pořizuje zápisy, sleduje a eviduje veškerou příchozí a odchozí firemní korespondenci apod. (...)

25 900 Kč
21 000 - 32 200 Kč
nápověda

Strojírenský technolog

Strojírenský technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu strojírenské výroby.

31 000 Kč
25 600 - 39 200 Kč
nápověda

Řídící pracovník ve zpracovatelském průmyslu

Řídící pracovník ve zpracovatelském průmyslu řídí a organizuje veškeré výrobní činnosti v rámci svěřené výroby. Kontroluje dodržování provozních předpisů a směrnic, řídí proces kvality práce, produktů, služeb, koordinuje řešení technických závad, vyhodnocování efektivity provozních procesů, inovační návrhy, účastní se zákaznických a certifikačních auditů a koordinuje vedení příslušné dokumentace. (...)

54 900 Kč
41 000 - 77 400 Kč
nápověda

Elektrotechnik mistr

Elektrotechnik mistr řídí a organizuje práce ve svěřeném pracovním úseku (dílně) při zajišťování elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu elektrických zařízení. (...)

31 700 Kč
27 500 - 41 300 Kč
nápověda

Mzdová účetní

Mzdová účetní má na starosti výpočet mezd všech zaměstnanců společnosti. Každý měsíc uzavírá podklady pro výpočet mezd. Kontroluje správnost převodu z docházkového systému, bonusy, změny osobních údajů apod. Provádí roční uzávěrku a zakládá mzdové listy. Kompletuje osobní spis zaměstnance, zjišťuje jeho zdravotní pojišťovnu a oznamuje pojišťovně nástup zaměstnance. (...)

31 400 Kč
25 900 - 37 700 Kč
nápověda

Personalista specialista

Personalista specialista vytváří a zajišťuje personální politiku organizace, provádí analýzy pracovních míst, stanovuje kvalifikační předpoklady pro vykonávání prací, plánuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců, plánuje a připravuje jejich vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, hodnotí jejich činnosti a navrhuje způsoby odměňování. V neposlední řadě řeší problematiku pracovně právních vztahů. (...)

41 000 Kč
32 900 - 53 800 Kč
nápověda

Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství

Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu potravinářských a krmivářských surovin, polotovarů a hotových výrobků. (...)

26 200 Kč
22 600 - 31 300 Kč
nápověda

Stavební mistr

Stavební mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

35 100 Kč
29 800 - 40 400 Kč
nápověda

Zedník

Zedník je kvalifikovaný pracovník schopný samostatného provádění zednických prací a prací na opravách zdiva, zejména s použitím cihel, tvárnic, desek, umělého a přírodního kamene. (...)

23 200 Kč
20 100 - 26 600 Kč
nápověda

Strojní inženýr technolog

Strojní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé strojírenské výroby.

41 100 Kč
33 400 - 50 500 Kč
nápověda

Elektrotechnik kontrolor kvality

Elektrotechnik kontrolor kvality provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu kvality surovin, materiálů, polotovarů, výrobků a výkonů. (...)

30 300 Kč
24 800 - 38 000 Kč
nápověda

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dohlíží na BOZP na staveništi a řídí prevenci rizik v oblasti BOZP na staveništi. (...)

35 500 Kč
27 700 - 44 300 Kč
nápověda

Mistr v gumárenském a plastikářském průmyslu

Mistr je zodpovědný za řízení dělnických čet nebo skupiny dělníků. Jednotlivým pracovníkům dle potřeby rozděluje práci. Zajišťuje pracovní a technologickou kázeň podřízených pracovníků, dělbu práce a plnění přidělených úkolů. (...)

30 800 Kč
25 200 - 36 300 Kč
nápověda

Hlavní stavbyvedoucí

"Hlavní stavbyvedoucí je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu a vyšší složitosti od zpracování cenové nabídky, realizace stavby z hlediska věcného, časového, ekonomických výsledků stavby podle výrobní kalkulace až po předání stavby investorovi a ukončení záruční doby stavby." (...)

62 300 Kč
47 100 - 80 200 Kč
nápověda

Stavební zámečník

Stavební zámečník samostatně a odborně provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

24 300 Kč
21 300 - 28 700 Kč
nápověda
© 2012-2021 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz