Mzdové srovnání


Vyberte sektor:
Řadit pozice dle:

Stavební mistr

Stavební mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

35 500 Kč
30 300 - 40 600 Kč
nápověda

Zedník

Zedník je kvalifikovaný pracovník schopný samostatného provádění zednických prací a prací na opravách zdiva, zejména s použitím cihel, tvárnic, desek, umělého a přírodního kamene. (...)

23 600 Kč
20 800 - 26 900 Kč
nápověda

Hlavní stavbyvedoucí

"Hlavní stavbyvedoucí je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu a vyšší složitosti od zpracování cenové nabídky, realizace stavby z hlediska věcného, časového, ekonomických výsledků stavby podle výrobní kalkulace až po předání stavby investorovi a ukončení záruční doby stavby." (...)

62 900 Kč
48 000 - 80 300 Kč
nápověda

Stavební zámečník

Stavební zámečník samostatně a odborně provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

24 400 Kč
21 400 - 28 600 Kč
nápověda

Asistent(ka)

Asistentka vyřizuje běžnou administrativní agendu pro vedoucí pracovníky,na poradách a jednáních pořizuje zápisy, sleduje a eviduje veškerou příchozí a odchozí firemní korespondenci apod. (...)

26 700 Kč
22 200 - 31 500 Kč
nápověda

Nákupčí

Nákupčí vykonává dílčí odborné práce při zajišťování dodávek materiálu, strojů a zboží, popř. služeb.

31 700 Kč
26 700 - 43 500 Kč
nápověda

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dohlíží na BOZP na staveništi a řídí prevenci rizik v oblasti BOZP na staveništi. (...)

29 000 Kč
25 100 - 40 800 Kč
nápověda

Personalista specialista

Personalista specialista vytváří a zajišťuje personální politiku organizace, provádí analýzy pracovních míst, stanovuje kvalifikační předpoklady pro vykonávání prací, plánuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců, plánuje a připravuje jejich vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, hodnotí jejich činnosti a navrhuje způsoby odměňování. V neposlední řadě řeší problematiku pracovně právních vztahů. (...)

40 800 Kč
31 700 - 48 200 Kč
nápověda
© 2012-2021 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz