Měření síly pracoviště


Umí, chtějí a mohou vaši lidé podávat své nejlepší výkony?

Potřebujete identifikovat oblasti společnosti, které brzdí její ekonomický výkon?

Stačí použít nástroj pro hodnocení síly pracoviště (MINIAUDIT), který vám poskytne rychlou analýzu stavu vaší společnosti z pohledu efektivního využití produktivního potenicálu zaměstnanců. Stanovení síly pracoviště je založeno na hodnocení vybraných oblastí, které mají přímou souvislost s pracovním výkonem zaměstnanců.

Podstata MINIAUDITU

 • Výsledky zachycují skutečné fungování firemních systémů a opatření, nejen jejich formální existenci.
 • MINIAUDIT je univerzálně použitelný v kterémkoli typu organizace, a to elektronicky i v papírové podobě.
 • Realizace není časově náročná, vyplnění dotazníků zaměstnancem trvá 5-10 minut.
 • Šetření je pro respondenty zcela anonymní, vždy jsou prezentovány pouze souhrnné výsledky.

Přínosy MINIAUDITU

 • Získáte výstupní zprávu z Hodnocení síly pracoviště vč. benchmarkingu, což vám umožní srovnat výsledky vaší splečnosti s hodnotami obvyklými a identifikovat tak její silné a slabé stránky.
 • Budou zpracovány zprávy za jednotlivé organizační útvary, které pomohou přesně identifikovat místa společnosti, která nefungují efektivně a vyžadují vhodnou intervenci.
 • Součástí MINIAUDITu je interpretace výsledků odborným konzultantem, který vám sdělí dodatené informace, které nejsou ve výsledích explicitně zobrazeny (zejména pak nahlížení zaměstnanců na jednotlivé úrovně vedení společnosti) a pomůže vám identifikovat příčiny případných méně pozitivních výsledků.
 • Opakování MINIAUDITU umožní sledování dlouhodobého vývoje společnosti, stejně tak jako hodnocení dopadu provedených opatření.
 • Realizace MINIAUDITU a opatření vyplývajících z jeho výsledků pomáhá rozvíjt komunikaci v organizaci a posílit proaktivitu zaměstnanců.
 • Výsledky mohou být snadno použity v propagaci směrem dovnitř i ven společnosti (pro tento účel existuje také program certifikace silných pracovišť).
 • Identifikace rozvojových potřeb a možnost sledování vývoje společnosti v čase dělá z MINIAUDITu účinný nástroj řízení.

Potřebujete více informací?

Máte-li zájem o další informace nebo o nezávaznou schůzku, napište nám.
© 2012-2017 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz